Otwarty Gdańsk

Udostępniamy dane publiczne gromadzone przez miasto
Polityka otwartości jest procesem, który polega na usdostępnianiu obywatelom
danych gromadzonych przez miasto.

Przeglądaj dostępne dane

Ostatnio
otwarte
dane

Otwarte dane wg. kategorii

Aktualności

Wprowadza się Politykę Otwartości Miasta Gdańska, mającą na celu swobodną, łatwą i bezpłatną dostępność do danych publicznych tworzonych przez Miasto.