Open Gdansk

Bezpieczeństwo w dzielnicach Gdańska

Dane dotyczące bezpieczeństwa w Gdańsku
XLSX
Liczba przestępstw ogółem oraz liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera kolumny: Dzielnica, Liczba przestępstw w 2015r., Liczba przestępstw w 2016r., Liczba przestępstw w 2017r., Liczba ludności w 2015r., Liczba ludności w 2016r., Liczba ludności w 2017r., Przestępstwa na 1000 mieszkańców w 2015r., Przestępstwa na 1000 mieszkańców w 2016r., Przestępstwa na 1000 mieszkańców w 2017r., Zmiany liczby przestępstw w latach 2015-2016, Zmiany liczby przestępstw w latach 2016-2017

download / view
XLSX
Liczba przestępstw w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera: Lp., Dzielnica, Liczba przestępstw w 2015 r., Liczba przestępstw w 2016 r., Liczba przestępstw w 2017 r.,

download / view
XLSX
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera: Dzielnica, Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2015 r., Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2016 r., Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2017 r., Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

download / view
XLSX
Zmiana liczby przestępstw stwierdzonych w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera: Dzielnice uszeregowane wg zmiany liczby przestępstw w latach 2015-17, Zmiana liczby przestępstw w latach 2015-16, Zmiana liczby przestępstw w latach 2016-17 Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

download / view