Otwarty Gdańsk

Bezpieczeństwo w Gdańsku

Dane dotyczące bezpieczeństwa w Gdańsku.
XLSX
Liczba przestępstw w podziale na komisariaty w latach 2012-2017

Plik zawiera informację o liczbie przestępstw w podziale na komisariaty i lata. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2017 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2016 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2015 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz