Otwarty Gdańsk

Bezpieczeństwo w Gdańsku

Dane dotyczące bezpieczeństwa w Gdańsku.
XLSX
Liczba przestępstw w podziale na komisariaty w latach 2012-2017

Plik zawiera informację o liczbie przestępstw w podziale na komisariaty i lata. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2017 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2016 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Kategorie przestępstw odnotowanych w podziale na Komisariaty Policji w Gdańsku w 2015 r.

Plik zawiera: kategorię przestępstw, podkategorię przestępstw, liczbę przestępstw w podziale na komisariaty policji. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba przestępstw w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Dzielnica, liczba przestępstw

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Dzielnica, Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba przestępstw ogółem oraz liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice Gdańsk w latach 2015-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Dzielnica, Liczba przestępstw, Liczba ludności, Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, Zmiana liczby przestępstw w latach 2015-2016, Zmiana liczby przestępstw w latach 2016-2017 Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urzęd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz
XLSX
Zmiana liczby przestępstw stwierdzonych w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2015-2017

Plik zawiera: Dzielnice uszeregowane wg zmiany liczby przestępstw w latach 2015-17, Zmiana liczby przestępstw w latach 2015-16, Zmiana liczby przestępstw w latach 2016-17 Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej, Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji

pobierz / zobacz