Open Gdansk

Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy w Gdańsku

Dane dotyczące zameldowania cudzoziemców w Gdańsku.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy w Gdańsku w latach 2016-17

Plik zawiera kolumny: Kraj, Pobyt stały w 2016, Pobyt czasowy w 2016, Pobyt stały w 2017, Pobyt czasowy w 2017

download / view