Otwarty Gdańsk

Dane pomiarowe natężenia hałasu

Plik zawiera pomiary natężenia hałasu w Gdańsku w latach 2013-2016 (od 2014 - dane w formacie XML).

Wizualizacja danych i lokalizacja punktów dostępna jest na mapie akustycznej Gdańska
ZIP
Dane pomiarowe - natężenie hałasu 2013-2016

Dane z punktów pomiarowych na terenie miasta Gdańska. Dane za 2013 - html, od 2014 - xml

pobierz