Otwarty Gdańsk

Dochody miasta z PIT i CIT od 2001

Dane o wpływach do budżetu miasta z podatku PIT oraz o darowiznach 1% w Gdańsku

XLSX
Liczba podatników podatku PIT 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Miasto, skala podatkowa (A,B, C), lata

pobierz / zobacz
XLSX
Podstawa obliczenia podatku PIT w złotych w latach 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Miasto, skala podatkowa (A,B, C), lata

pobierz / zobacz
XLSX
Suma wpływów podatku CIT Gdańsk, Gdynia, Sopot w latach 2008-2016

Plik zawiera kolumny: Miasto, Kwota w 2008 w mln zł, Kwota w 2009 w mln zł, Kwota w 2010 w mln zł, Kwota w 2011 w mln zł , Kwota w 2012 w mln zł, Kwota w 2013 w mln zł, Kwota w 2014 w mln zł, Kwota w 2015 w mln zł, Kwota w 2016 w mln zł

pobierz / zobacz
XLSX
Wpływy z CIT w podziale na sekcje PKD w latach 2015-2016

Plik zawiera kolumny: Sekcja PKD, Urzędy skarbowe z terenu Gdańska w 2015, Urzędy skarbowe z terenu Gdyni w 2015, Urzędy skarbowe z terenu Sopotu w 2015, Urzędy skarbowe z terenu Gdańska w 2016, Urzędy skarbowe z terenu Gdyni w 2016, Urzędy skarbowe z terenu Sopotu w 2016

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba podatników CIT Gdańsk, Gdynia, Sopot w latach 2008-2016

Plik zawiera kolumny: miasto, lata

pobierz / zobacz
XLSX
Informacje dotyczące kwot przekazanych organizacjom pożytku publicznego z deklaracji: PIT-36, PIT36L, PIT-37, PIT-38 w latach 2010-2015

Plik zawiera kolumny: Urząd Skarbowy, Kwota w 2010 w zł, Kwota w 2011 w zł, Kwota w 2012 w zł, Kwota w 2013 w zł, Kwota w 2014 w zł, Kwota w 2015 w zł

pobierz / zobacz
XLSX
Kwota darowizn - stanowiących odliczenie od dochodu, które nie wchodzą w zakres 1% podatku na rzecz OPP o których mowa w części B pkt 1 i 2

Plik zawiera kolumny: Miasto, Rodzaj darowizny niewchodzącej w zakres 1% podatku na rzecz OPP, o których mowa w części, Kwota darowizny w 2007, Kwota darowizny w 2008, Kwota darowizny w 2009, Kwota darowizny w 2010, Kwota darowizny w 2011, Kwota darowizny w 2012, Kwota darowizny w 2013, Kwota darowizny w 2014, Kwota darowizny w 2015, Kwota darowizny w 2016

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba podatników udzielających darowizn - stanowiących odliczenie od dochodu, które nie wchodzą w zakres 1% podatku na rzecz OPP, o których mowa w części B punkt 1 i 2

Plik zawiera kolumny: Miasto, Rodzaj darowizny niewchodzącej w zakres 1% podatku na rzecz OPP, o których mowa w części, Liczba podatników udzielających darowizn w 2007, Liczba podatników udzielających darowizn w 2008, Liczba podatników udzielających darowizn w 2009, Liczba podatników udzielających darowizn w 2010, Liczba podatników udzielających darowizn w 2011, Liczba podatników udzielających darowizn w 2012, Liczba podatników udzielających darowizn w 2013, Liczba podatników udzielających darowizn w 2014, Liczba podatników udzielających darowizn w 2015, Liczba podatników udzielających darowizn w 2016

pobierz / zobacz
XLSX
Kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego z siedzibą w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Trójmieście, Gdańskim Obszarze Metropolitalnym (GOM) oraz na pozostałym obszarze w latach 2010-2015

Plik zawiera kolumny: Miasto, Kwota w 2010 w zł, Kwota w 2011 w zł, Kwota w 2012 w zł, Kwota w 2013 w zł, Kwota w 2014 w zł, Kwota w 2015 w zł

pobierz / zobacz
XLSX
Kwota przekazanego 1% podatku przez podatników z terenu miasta Gdańsk na OPP w latach 2014-2015

Plik zawiera kolumny: Fundacja, kwota przekazana w 2015, kwota przekazana w 2016

pobierz / zobacz