Otwarty Gdańsk

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zbiór zawiera informacje o firmach wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
XLSX
Firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej - stan na 09.2018

Plik zawiera kolumny: Nr rejestrowy, Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Data wpisu do rejestru, Numer telefonu, Numer telefonu komórkowego, Uwagi

pobierz / zobacz