Otwarty Gdańsk

Działki i nieruchomości czekające na zagospodarowanie

Mapa Gdańska, na której oznaczone zostały działki, które czekają na docelowe zagospodarowanie. Każda z działek oznaczona została w taki sposób, aby można było dowiedzieć się czyją jest własnością oraz jakie przeznaczenie przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania. Celem mapy jest przekazywanie informacji mieszkańcom Gdańska, którzy interesują się stanem najbliższego otoczenia, potencjalnym inwestorom oraz odwiedzającym. Jeśli znasz niezagospodarowaną działkę i chciałbyś wiedzieć jaki jest jej status własności oraz jaki jest przewidziany cel zagospodarowania, wystarczy że powiększysz mapę tak, aby działka zajmowała cały ekran, oraz prześlesz link do mapy Google na adres mailowy: pustostany@gdansk.gda.pl. Wizualizacja: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zoE9-5R46ZfU.kPvcjvjLz0mY
XML
Niezagospodarowane nieruchomości w Gdańsku

Niezagospodarowane nieruchomości w Gdańsku Wizualizacja: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zoE9-5R46ZfU.kPvcjvjLz0mY

pobierz / zobacz