Otwarty Gdańsk

Edukacja w Gdańsku

Dane statystyczne dotyczące edukacji w Gdańsku (żłobki, przedszkola, szkoły)
XLSX
Żłobki oraz wychowanie przedszkolne w Gdańsku w latach 2000-16

Plik zawiera kolumny: Rok szkolny, Rodzaj placówki , Liczba placówek, Liczba miejsc w placówce, Liczba dzieci w placówce, Liczba oddziałów (klasy, grupy) w placówce Stan na dzień 31.XII Źródło: Opracowanie własne RBiASG, WPG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz
XLSX
Szkoły w Gdańsku w latach 2000-16

Plik zawiera kolumny: Rok szkolny, Rodzaj szkoły. Liczba szkół, Liczba uczniów Liczba absolwentów

pobierz / zobacz
XLSX
Szkoły wyższe w Gdańsku w latach 2000-17

Plik zawiera kolumny: Rok szkolny, Liczba szkół wyższych, Studenci szkół wyższych (f g), Liczba absolwentów szkół wyższych (d f g) (d) Z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego (f) Stan w końcu roku (g) Studentów i absolwentów wydziałów zamiejscowych i punktów konsultacyjnych ujęto w uczelni macierzystej

pobierz / zobacz
XLSX
Szkoły wyższe wg uczelni w Gdańsku w latach 2005-17

Plik zawiera kolumny: Rok szkolny, Uczelnia, Liczba studentów, Liczba absolwentów w uczelni (d) (d) Z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego (h) do 2009 r. uczelnia działała pod nazwą: Akademia Medyczna w Gdańsku (i) do 2011 uczelnia działała pod nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji Źródło: Opracowanie własne RBiASG, WPG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz
XLSX
Struktura wykształcenia mieszkańców Gdanska w latach 2002 i 2011

Plik zawiera kolumny: Rok, Płeć, Poziom wykształcenia, Liczba ludności *1) *1) dane pochodzą z NSP 2002 oraz NSP 2011, dotyczą osób powyżej 12 roku życia *2) w momencie realizacji NSP 2002 nie było jeszcze absolwentów szkół gimnazjalnych utworzonych w 1999 r.

pobierz / zobacz