Otwarty Gdańsk

Ewidencja zabytków w Gdańsku

Baza przedstawia gminną ewidencję zabytków. W bazie znajdują się takie dane, jak opis obiektu, jego dane adresowe oaz numer w rejestrze.

Dodatkowe informacje:
Biuro miejskiego konserwatora zabytków
CSV
Gminna ewidencja zabytków

Baza przedstawia gminną ewidencję zabytków. W bazie znajdują się takie dane, jak opis obiektu, jego dane adresowe oaz numer w rejestrze.

pobierz / zobacz