Otwarty Gdańsk

Gospodarka Gdańska

Zbiory danych dotyczące gospodarki w Gdańsku
XLSX
Dane o podmiotach gospodarczych w Gdańsku

Dane za lata 2002-2015

pobierz / zobacz
XLSX
Gospodarka w dzielnicach

Gospodarka w dzielnicach Gdańska

pobierz / zobacz