Open Gdansk

Gospodarka Gdańska

Zbiory danych dotyczące gospodarki w Gdańsku
XLSX
Dane o podmiotach gospodarczych w Gdańsku

Dane za lata 2002-2015

download / view
XLSX
Gospodarka w dzielnicach

Gospodarka w dzielnicach Gdańska

download / view