Otwarty Gdańsk

Gospodarka w Gdańsku

Dane statystyczne dotyczące gospodarki w Gdańsku.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Podmioty gospodarcze wg klas wielkości w Gdańsku w latach 2002-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Wielkość podmiotów gospodarczych, Liczba podmiotów Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Wskaźniki gospodarcze Gdańska w latach 2003-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Wskaźnik gospodarczy, Liczba wynikająca ze wskaźnika Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Wynik finansowy netto brutto przedsiębiorstw* wg sektora

Plik zawiera kolumny: Rok, Sektor, Wynik finansowy brutto - saldo, Wynik finansowy netto - saldo *dane dotyczą podmiotów gospodarczych, prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-Gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz
XLSX
Wynik finansowy netto brutto przedsiębiorstw* wg sekcji w latach 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, Sekcja, Wynik finansowy brutto - saldo, Wynik finansowy netto - saldo *dane dotyczą podmiotów gospodarczych, prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-Gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz
XLSX
Przychody i koszty uzyskania przychodów z całkokształtu działalności przedsiębiorstw* w latach 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, Działalność, Wartość w mln zł *dane dotyczą podmiotów gospodarczych, prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-Gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz
XLSX
Relacje ekonomiczne oraz udział przedsiębiorstw* wg uzyskanych wyników finansowych w latach 2000-2016.xlsx

Plik zawiera kolumny: Rok, Relacje ekonomiczne, Wskaźnik w % *dane dotyczą podmiotów gospodarczych, prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-Gospodarczej Gdańska.

pobierz / zobacz