Otwarty Gdańsk

Handel zagraniczny w Gdańsku

Statystyki dotyczące eksportu i importu w odniesieniu do Gdańska.
XLSX
Dane dotyczące importu i eksportu w odniesieniu do Gdańska
pobierz / zobacz