Otwarty Gdańsk

Handel zagraniczny w Gdańsku

Statystyki dotyczące eksportu i importu w odniesieniu do Gdańska.
XLSX
Handel zagraniczny w woj. pomorskim - 20 gmin o największej wartości handlu

Plik zawiera kolumny: Gmina, Powiat, Liczba firm, Wartość statystyczna w PLN, Rodzaj handlu

pobierz / zobacz
XLSX
Kierunki importu i eksportu - wartość statystyczna obrotów handlowych z wybranymi krajami w latach 2011-2015

Plik zawiera kolumny: kraj, Rodzaj handlu, Kwota 2012 mln zł, Kwota 2013 mln zł, Kwota 2014 mln zł, Kwota 2015 mln zł,

pobierz / zobacz
XLSX
Wartość statystyczna oraz struktura importu Gdańsk w latach 2011-2015.xlsx

Plik zawiera kolumny: Kategoria, Rodzaj sekcji, Wartość 2011 w mln zł, Wartość 2012 w mln zł, Wartość 2013 w mln zł, Wartość 2014 w mln zł, Wartość 2015 w mln zł źródło: dane Izby Celnej w Warszawie źródło: dane Izby Celnej w Warszawie

pobierz / zobacz
XLSX
Wartość statystyczna oraz struktura eksportu Gdańsk w latach 2011-2015

Plik zawiera kolumny: Kategoria, Rodzaj sekcji, Wartość 2011 w mln zł, Wartość 2012 w mln zł, Wartość 2013 w mln zł, Wartość 2014 w mln zł, Wartość 2015 w mln zł źródło: dane Izby Celnej w Warszawie

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w handlu Gdańsk w latach 2011-2015

Plik zawiera kolumny: Kategoria, Rodzaj sekcji, Rodzaj handlu, Wartość 2011 w mln zł, Wartość 2012 w mln zł, Wartość 2013 w mln zł, Wartość 2014 w mln zł, Wartość 2015 w mln zł źródło: dane Izby Celnej w Warszawie

pobierz / zobacz
XLSX
Wartość statystyczna importu i eksportu Gdańsk w latach 2011-2015.xlsx

Plik zawiera kolumny: Rodzaj handlu i lata. * dane pochodzą z dokumentów SAD i deklaracji INTRASTAT; są to dane rzeczywiste, bez doszacowań obrotów tych podmiotów, które zostały zwolnione z obowiązku sprawozdawczego oraz które nie dopełniły obowiązku sprawozdawczego w wymaganym terminie

pobierz / zobacz
XLSX
Wartość statystyczna importu i eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gdańsk i inne miasta w latach 2011-2015

Plik zawiera kolumny: Miasto, Rodzaj handlu, Kwota 2011 w zł , Kwota 2012 w zł, Kwota 2013 w zł, Kwota 2014 w zł, Kwota 2015 w zł źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie oraz Banku Danych Lokalnych GUS

pobierz / zobacz