Otwarty Gdańsk

Jakość wody pitnej w Gdańsku

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Komunikaty-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi,a,491 l
XLSX
Statystyki jakości wody pitnej w Gdańsku
pobierz / zobacz