Otwarty Gdańsk

Kalendarz wydarzeń kulturalnych – API

Instytut Kultury Miejskiej (IKM) rozwija otwartą bazę wydarzeń kulturalnych („Planer”), w której znajduje się stale rozbudowywana lista wydarzeń kulturalnych, aktywności dzielnicowych, warsztatów, zajęć i imprez. Zaletą kalendarza jest szerokie spojrzenie na gdańskie wydarzenia kulturalne – nie ogranicza się on bowiem do imprez organizowanych przez jedną instytucję, ale stara się gromadzić informacje z możliwie wielu źródeł. Poniżej link do pobrania dokumentacji API. Strona www Planera: http://www.planer.info.pl
PDF
Kalendarz wydarzeń kulturalnych - API

API do Planera IKM

pobierz