Otwarty Gdańsk

Kluby sportowe

Gdańskie kluby sportowe. Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-sportu/Kluby-sportowe,a,13529
XLSX
Kluby sportowe zarejestrowane przez sąd

Spis klubów zawiera nazwę, adres, nr telefonu. Data aktualizacji 24.11.2016

pobierz / zobacz