Otwarty Gdańsk

Kluby sportowe

Gdańskie kluby sportowe. Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-sportu/Kluby-sportowe,a,13529
XLSX
Kluby Sportowe zarejestrowane przez Sąd

Plik zawiera kolumny: Nazwa Stowarzyszenia, Dyscypliny, kod pocztowy, Miejscowość, Adres, Nr telefonu, E-mail

pobierz / zobacz
XLSX
Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej - wpisanych do ewidencji starosty

P{lik zawiera kolumny Nazwa stowarzyszenia Dyscypliny kod pocztowy Miejscowość Adres Nr telefonu

pobierz / zobacz
XLSX
Wykaz związków sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej wpisanych do ewidencji

Plik zawiera kolumny Nazwa związku sportowego kod pocztowy Miejscowość Adres Nr telefonu

pobierz / zobacz
XLSX
Wykaz związków sportowych zarejestrowanych przez Sąd

Plik zawiera kolumny Nazwa związku sportowego kod pocztowy Miejscowość Adres Nr telefonu

pobierz / zobacz
XLSX
Wykaz uczniowskich klubow sportowych

Plik zawiera kolumny: Nazwa stowarzyszenia Dyscypliny kod pocztowy Miejscowość Adres Nr telefonu

pobierz / zobacz
XLSX
Wykaz Ognisk TKKF

Plik zawiera kolumny Nazwa stowarzyszenia Dyscypliny kod pocztowy Miejscowość Adres Nr telefonu

pobierz / zobacz