Otwarty Gdańsk

Kultura w Gdańsku

Dane dotyczące kultury.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Biblioteki, księgozbiory, wypożyczenia w latach 2000-2016

Plik zawiera wiersze: liczba bibliotek i filii, liczba punktów bibliotecznych, liczba mieszkańców na 1 placówkę biblioteczną, księgozbiór w woluminach w tys., księgozbiór w woluminach na 1000 mieszkańców, Czytelnicy w tys., Czytelnicy na 1000 mieszkańców, wypożyczenia woluminów w tys., wypożyczenia woluminów na 1000 mieszkańców, wypożyczenia woluminów na 1 czytelnika Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS

pobierz / zobacz
XLSX
Muzea w latach 2000-2016

Plik zawiera wiersze: liczba muzeów, liczba wystaw czasowych - muzea obce (krajowe i z zagranicy) i własne (krajowe i z zagranicy), liczba wystaw czasowych - muzea własne (krajowe), liczba wystaw czasowych - muzea obce (krajowe i z zagranicy), liczba wystaw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zwiedzający muzea i wystawy w tys., zwiedzający muzea i wystawy na 1000 mieszkańców, liczba mieszkańców na 1 placówkę Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Teatry wraz z instytucjami muzycznymi w latach 2000-2016

Plik zawiera wiersze: liczba teatrów, liczba mieszkańców przypadająca na 1 teatr, miejsca na widowni w stałej Sali, liczba przedstawień (i koncertów) - łącznie z imprezami organizowanymi w plenerze, liczba przedstawień w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, widzowie w tys., liczba widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba widzów w przeliczeniu na 1 przedstawienie Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Orkiestry w latach 2009-2016

Plik zawiera wiersze: liczba orkiestr, liczba koncertów, liczba słuchaczy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Instytucje muzyczne w latach 2000-2016.xlsx

Plik zawiera wiersze: liczba instytucji muzycznych - opery i filharmonie, liczba oper, liczba filharmonii, liczba mieszkańców (w tys.) przypadających na 1 placówkę, liczba koncertów i przedstawień, słuchacze w tys., liczba słuchaczy w przeliczeniu na 1 przedstawienie/koncert Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Grupy artystyczne i członkowie w latach 2000-2016

Plik zawiera wiersze: grupy teatralne, grupy muzyczno-instrumentalne, grupy wokalne i chóry, grupy folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele), grupy taneczne, grupy inne, liczba członków - grupy teatralne, liczba członków - grupy muzyczno-instrumentalne, liczba członków - grupy wokalne i chóry, liczba członków - grupy folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele), liczba członków - grupy taneczne, liczba członków - grupy inne Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Galerie sztuki w latach 2000-2015

Plik zawiera wiersze: liczba galerii, liczba zwiedzających, liczba zwiedzających w przeliczeniu na 1 placówkę, liczba wystaw, liczba zwiedzających w przeliczeniu na 1 wystawę, liczba zwiedzających w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Kina stałe w latach 2000-2016

Plik zawiera wiersze: liczba kin stałych, miejsca na widowni, liczba seansów, liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych, liczba widzów w tys., liczba widzów na 1000 mieszkańców, liczba widzów na 1 seans Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Ośrodki kultury w latach 2003-2016

Plik zawiera wiersze: Liczba instytucji - centra kultury, Liczba instytucji - domy kultury, Liczba instytucji - ośrodki, Liczba instytucji - kluby, Liczba instytucji - świetlice, Liczba imprez, Liczba uczestników imprez, Liczba kół (kluby) * Domy kultury: Miejski Dom Kultury, Klub Żak, ośrodki: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Według Klasyfikacji paragrafów, dochodów, przychodów i środków instytucje kultury dzielone są na: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Miejski Dom Kultury, Klub Żak) oraz centra kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia). Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba imprez w latach 2013-2016

Plik zawiera wiersze: Liczba imprez artystyczno-rozrywkowych, Liczba imprez interdyscyplinarnych, Liczba imprez sportowych, Liczba uczestników imprez - wstęp wolny, Liczba uczestników imprez - wstęp płatny, Liczba uczestników imprez artystyczno-rozrywkowych, Liczba uczestników imprez interdyscyplinarnych, Liczba uczestników imprez sportowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz
XLSX
Abonenci radiowi i telewizyjni w latach 2000-2015

Plik zawiera pliki: liczba abonentów radiowych w tys., liczba abonentów radiowych na 1000 mieszkańców, liczba abonentów telewizyjnych w tys., liczba abonentów telewizyjnych na 1000 mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz Banku Danych Lokalnych, GUS.

pobierz / zobacz