Open Gdansk

Migracje w Gdańsku

Zbiór zawiera dane dotyczące migracji wewnętrznych w dzielnicach Gdańska oraz z i do Gdańska.
XLSX
Migracje wewnętrzne w dzielnicach Gdańska w latach 2010-2017

Plik zawiera kolumny: Dzielnica, napływ/ odpływ, Liczba w 2010, Liczba w 2011, Liczba w 2012, Liczba w 2013, Liczba w 2014, Liczba w 2015, Liczba w 2016, Liczba w 2017

download / view
XLSX
Migracje wewnętrzne w podziale na dzielnice Miasta Gdańska

Plik zawiera kolumny: Rok, odpływ z, napływ do, liczba osób Rodzaj zameldowanie na stałe, w tym przemeldowania w obrębie dzielnicy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku

download / view
XLSX
Główne kierunki napływu do Gdańska, odpływu z Gdańska w latach 1998-2017

Plik zawiera kolumny: Główne kierunki mieszkańców, napływ do Gdańska/odpływ z Gdańska, LICZBA OSÓB *uwaga: dane szacunkowe; w tabelach widnieją osoby, które wskazały miejsce docelowe (kierunek) emigracji oraz miejsce przybycia (kierunek) imigracji. *w tabeli zaprezentowano pierwsze 25 kierunków Migracje zewnętrzne z/do miast dla parametrów: Miejscowość GDAŃSK Typ zameldowania STAŁE Od dnia 01.01.1998 Do dnia 31.12.2017 Prawa wyborcze WSZYSCY

download / view
XLSX
Główne kierunki napływu do Gdańska, odpływu z Gdańska w latach 2016-17 (rozbicie na lata)

Plik zawiera kolumny: Rok, Główne kierunki mieszkańców, napływ do Gdańska/odpływ z Gdańska, LICZBA OSÓB *uwaga: dane szacunkowe; w tabelach widnieją osoby, które wskazały miejsce docelowe (kierunek) emigracji oraz miejsce przybycia (kierunek) imigracji. *w tabeli zaprezentowano dane powyżej 20 osób Migracje zewnętrzne z/do miast dla parametrów: Miejscowość GDAŃSK Typ zameldowania STAŁE Od dnia 01.01.2016 Do dnia 31.12.2017 Prawa wyborcze WSZYSCY

download / view