Otwarty Gdańsk

Najwięksi pracodawcy w Gdańsku

Zestawienie największych pracodawców na terenie miasta.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Najwięksi pracodawcy w Gdańsku do 31.12.2017

Plik zawiera kolumny: PRZEWIDYWANA LICZBA PRACUJĄCYCH (przedziały), NAZWA, ULICA DZIELNICA, KOD PKD - SEKCJA *poza wymienionymi w powyższej tabeli podmiotami, na terenie Gdańska funkcjonują inne podmioty zarejestrowane poza jego obszarem administracyjnym. ** z wyłączeniem podmiotów w upadłości likwidacyjnej Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie rejestru REGON Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Stan na 31.12.2017 r.

pobierz / zobacz