Otwarty Gdańsk

Pomiary poziomu wód i wiatru

Gdańskie Melioracje zbierają z kilkunastu czujników rozmieszczonych w Gdańsku dane o opadach [mm], maksymalnym poziomie wody [m] oraz średniej prędkość wiatru [m/s] i jego kierunku.

Wizualizacja danych dostępna jest na stronie http://pomiary.gdanskiewody.pl/

Z danych można korzystać za pomocą API, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie http://pomiary.gdanskiewody.pl/rest
JSON
Pomiary Gdańskich Melioracji
pobierz