Otwarty Gdańsk

Pomoc społeczna w Gdańsku

Pomoc społeczna w Gdańsku.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Pomoc społeczna w Gdańsku w latach 2000-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, Rodzaj pomocy społecznej, Wartość liczbowa Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska *od 2012 roku dane prezentowane są zgodnie z nowymi przepisami prawnymi i nie są porównywalne do danych za lata wcześniejsze **od 2006 domy i zakłady są prezentowane łącznie z noclegowniami i schroniskami lub domami dla bezdomnych

pobierz / zobacz
XLSX
Liczba rodzin objętych pomocą wg wybranych przyczyn pomocy w latach 2001-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, Wybrana przyczyna pomocy, Liczba rodzin objęta pomocą społeczną, Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska

pobierz / zobacz
XLSX
Świadczenia pomocy społecznej w latach 2005-2016

Plik zawiera kolumny: Rok , Rodzaj świadczenia, Liczba korzystających, Udzielone świadczenia w tys. zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska

pobierz / zobacz
XLSX
Dodatki mieszkaniowe w latach 2011-2016

Plik zawiera kolumny: Rok, liczba wypłaconych dodatków, kwota dodatków w zł, przeciętna wysokość dodatku w zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska

pobierz / zobacz