Otwarty Gdańsk

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Baza wiedzy, zawierająca informacje o ilości wniosków, z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, kierowanych do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Baza umożliwia wgląd w treść wniosków, a co najistotniejsze – udostępnia treści z odpowiedzią na publikowane wnioski. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wprowadzane są do rejestru niezwłocznie po ich wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, natomiast informacje dotyczące realizacji wniosków umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi. Podgląd bazy jest dostępny pod adresem: http://bip.gdansk.pl/informacja-publiczna?archiwum=rw