Otwarty Gdańsk

Rejestr wydatków

Proste narzędzie do przeglądu wszystkich umów podpisanych przez gminę, zawierających takie dane jak; przedmiot umowy, wykonawcę, datę zawarcia, czas trwania oraz poniesione wydatki. W tej chwili dostępne są wszystkie umowy zawierane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Następnym krokiem będzie poszerzenie rejestru o umowy podpisywane przesz poszczególne jednostki organizacyjne Miasta Gdańska.

Więcej informacji i wizualizacja danych: http://www.gdansk.pl/smartcity/Publikacja-wydatkow,a,39710