Otwarty Gdańsk

Rejestr wydatków

Proste narzędzie do przeglądu wszystkich umów podpisanych przez gminę, zawierających takie dane jak; przedmiot umowy, wykonawcę, datę zawarcia, czas trwania oraz poniesione wydatki. W tej chwili dostępne są wszystkie umowy zawierane przez Urząd Miejski w Gdańsku. Następnym krokiem będzie poszerzenie rejestru o umowy podpisywane przesz poszczególne jednostki organizacyjne Miasta Gdańska. Wizualizacja rejestru wydatków dostępna jest pod adresem http://www.gdansk.pl/publikacja-wydatkow

Wizualizacja danych: http://www.gdansk.pl/smartcity/Publikacja-wydatkow,a,39710

Zasady publikacji

* Publikowane informacje są w formacie otwartych danych - plik w xml w układzie tabelarycznym edytowalnym w EXCEL-u/.

* Publikowane są informacje dotyczące wydatków i powiązanych z nimi umów realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku /UMG/ od dnia 01.01.2015

* Aktualizacja publikowanych danych jest realizowana każdego dnia roboczego. Opublikowane dane pochodzą z bazy danych UMG z dnia poprzedzającego publikację (proces publikacji jest wykonywany automatycznie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy UMG).

* Dane o umowach i poniesionych wydatkach w UMG są rejestrowane zgodnie z obsługą zdarzeń gospodarczych i data podpisania nie jest tożsama z datą zarejestrowania.Zakres publikowanych danych:
Lp Zakres danych Ograniczenia
1 numer umowy w rejestrze Unikalny numer umowy w rejestrze
2 rodzaj umowy Wg słownika - rodzaj umowy
3 kontrahent Skrót nazwy, lub nazwisko, imię kontrahenta - dla umów zastrzeżonych pojawia się wpis Zastrzeżone
4 przedmiot umowy Opis przedmiotu umowy
5 poniesione wydatki Brutto (faktycznie udokumentowane wydatki na umowę)*
6 data obowiązywania umowy rrrr-mm-dd (od - do)
7 data zawarcia mowy rrrr-mm-dd
8 tryb zawarcia umowy Wg słownika - tryb zawarcia dla umów wydatkowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)
9 jednostka realizująca Wydział - nazwa
10 zastrzeżenie T (Tak) lub N (Nie) - wskazuje czy dane kwotowe w umowie są zastrzeżone
XML
Rejestr wydatków 2018

Rejestr wydatków 2018

pobierz
XML
Rejestr wydatków 2017

Rejestr wydatków 2017

pobierz
XML
Rejestr wydatków 2016

Rejestr wydatków 2016

pobierz
XML
Rejestr wydatków 2015

Rejestr wydatków za 2015

pobierz