Otwarty Gdańsk

Ruch graniczny Polska-Kaliningrad

Dane o ruchu granicznym Polska-Kalinigrad.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Ruch graniczny osób we wszystkich przejściach granicznych (w tym drogowych) ogółem oraz w podziale na cudzoziemców i obywateli RP w latach 2012-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Miesiąc, Ruch graniczny osób ogółem, Ruch graniczny osób w drogowych przejściach granicznych ogółem, Ruch graniczny cudzoziemców w drogowych przejściach granicznych ogółem, Ruch graniczny obywateli RP w drogowych przejściach granicznych ogółem

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch graniczny cudzoziemców (w tym na zasadach Małego Ruchu Granicznego) w drogowych przejściach granicznych na odcinku zewnętrznej granicy RP z Federacją Rosyjską w latach 2012-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Miesiąc, Ruch cudzoziemców w drogowych przejściach granicznych, Ruch cudzoziemców w ramach MRG w drogowych przejściach granicznych Umowa o małym ruchu granicznym (MRG) pomiędzy Polską a Federacją Rosyjska weszła w życie z dniem 27 lipca 2012 r. W sierpniu 2012 r. odprawiono pierwsze osoby w ramach ww. umowy. W związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży Polska podjęła decyzję o zawieszeniu od 4 lipca 2016 r. przepisów międzyrządowych umów o MRG, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium RP mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej. Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócono po zakończeniu ŚDM, ruchu z obwodem kaliningradzkim nie wznowiono. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie danych Straży Granicznej.

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch graniczny środków transportu bez podziału na przejścia graniczne w drogowych przejściach granicznych na odcinku zewnętrznej granicy RP z Federacją Rosyjską wlatach 2012-2017

Plik zawiera kolumny: Rok, Miesiąc, Autobusy, Samochody osobowe, Samochody ciężarowe, Razem* *razem wszystkie pojazdy w drogowych przejściach granicznych na odcinku granicy RP z Federacją Rosyjską autobusy + samochody osobowe + samochody ciężarowe + pojazdy specjalne + motocykle + inne Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie danych Straży Granicznej.

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch graniczny osób w drogowych przejściach granicznych na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej w latach 2012-2017

Plik zawiera kolumny: rok, miesiąc, Rodzaj ruchu, Bezledy-Bagrationowsk Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo, Grzechotki-Mamonowo II Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie danych Straży Granicznej.

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch graniczny cudzoziemców w drogowych przejściach granicznych na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej w ramach Małego Ruchu Granicznego w latach 2012-2017

Plik zawiera kolumny: rok, miesiąc, Bezledy-Bagrationowsk, Gołdap-Gusiew Gronowo-Mamonowo, Grzechotki-Mamonowo II Umowa o małym ruchu granicznym (MRG) pomiędzy Polską a Federacją Rosyjska weszła w życie z dniem 27 lipca 2012 r. W sierpniu 2012 r. odprawiono pierwsze osoby w ramach ww. umowy. W związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży Polska podjęła decyzję o zawieszeniu od 4 lipca 2016 r. przepisów międzyrządowych umów o MRG, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium RP mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej. Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócono po zakończeniu ŚDM, ruchu z obwodem kaliningradzkim nie wznowiono.

pobierz / zobacz