Otwarty Gdańsk

Ruch na przejściach granicznych w Gdańsku

Przyjazdy i wyjazdy przez funkcjonujące w Gdańsku przejścia graniczne.

Dodatkowe informacje:
Gdańsk w liczbach
XLSX
Ruch na przejściach w podziale na cudzoziemców i obywateli RP oraz przejścia w latach 2006-2008

Plik zawiera kolumny: Nazwa przejścia, Rok 2006, Rok 2007, Rok 2008 Ewidencjonowany jest tylko ruch zagraniczny pasażerów. Od grudnia 2007 r. w portach morskich oraz od marca 2008 r. w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy zliczane są tylko osoby spoza strefy Schengen. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Straży Granicznej

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch na przejściach w podziale na cudzoziemców i obywateli RP oraz przejścia w latach 2009-2017

Plik zawiera kolumny: Nazwa przejścia, Rok 2009, Rok 2010, Rok 2011, Rok 2012, Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017 Zmiana nazw przejść granicznych związana jest z reorganizacją Straży Granicznej. W lipcu 2008 roku rozformowano przejście graniczne Gdańsk – Nowy Port i Gdańsk – Port Północny, a w ich miejsce utworzono przejście graniczne Gdańsk – Port. Ewidencjonowany jest tylko ruch zagraniczny pasażerów. Od grudnia 2007 r. w portach morskich oraz od marca 2008 r. w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy zliczane są tylko osoby spoza strefy Schengen. Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Straży Granicznej

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch jednostek pływających oraz statków lotniczych na przejściach granicznych w portach morskich i porcie lotniczym w Gdańsku w latach 2010 - 2017

Plik zawiera kolumny: Nazwa przejścia, Rok 2010, Rok 2012, Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017 Gdańsk - Górki Zachodnie, Gdańsk - Port = jednostki pływające Gdańsk - Rębiechowo = statki powietrzne Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Straży Granicznej

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch na przejściach granicznych w Gdańsku w latach 2000-2017

Plik zawiera kolumny: Rodzaj ruchu, Rok 2010, Rok 2011, Rok 2012, Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017 Źródło: Opracowanie własne Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG, UMG na podstawie Informatorów o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz danych Straży Granicznej

pobierz / zobacz