Otwarty Gdańsk

Środowisko w Gdańsku

Zbiór danych dotyczących środowiska w Gdańsku, m.in. jakość powietrza, wody, wykorzystanie gruntów, opady.