Open Gdansk

Staże w Gdańsku

Zbiór zawiera informacje dotyczące realizacji programów stażowych w Gdańsku.
XLSX
Statystyki staży Wypracuj Przyszłośći Wakacyjny Staż w latach 2016-2018

Plik zawiera kolumny: Rok, Rodzaj stażu , Liczba fundatorów, Liczba miejsc stażowych Liczba uczestników, Liczba laureatów, Liczba zgłoszeń na staż

download / view