Otwarty Gdańsk

Transport lotniczy Gdańsk

Zestawienie dotyczy lat 2000-2017.
XLSX
Starty i lądowania Port Lotniczy Gdańsk 2000-2017

Zestawienie dotyczy lat 2000-2017. Źródło: Dane Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

pobierz / zobacz
XLSX
Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w latach 2000-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy; www.airport.gdansk.pl/airport/statistic

pobierz / zobacz