Otwarty Gdańsk

Wifi Gdańsk

Namiary na gdańską sieć bezpłatnych hot-spotów. W tabeli znajdują się adresy oraz koordynaty geograficzne poszczególnych punktów dostępowych.

Więcej informacji:
http://www.gdanskwifi.pl/