Otwarty Gdańsk

Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska rok szkolny 2016/2017 - stan na dzień 13.10.2016r.

Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Zadania-oswiatowe-i-gdanskie-placowki,a,1517
XLS
Wykaz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Podmioty prowadzone przez gminę. Stan na dz.13.10.2016

pobierz / zobacz