Otwarty Gdańsk

Zgłoszenia robót budowlanych

W zbiorze publikowane są informacje dotyczące zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 30a Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r.).

Więcej informacji:
http://www.gdansk.pl/smartcity/Zgloszenia-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe,a,41406
XML
Zgłoszenia robót budowlanych

W tym zbiorze publikowane są informacje dotyczące zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 30a Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r.).

pobierz