Składniki polityki otwartości

56853

56849Pryncypia  Dane ogólnodostępne Dane aktualne Dane kompletne Dane maszynowo odczytywalne Udostępnianie bez rejestracji Udostępnianie bez licencji 56851 Cele  Efektywność i transparentność działania Wspieranie innowacyjnego zastosowania informacji Doskonalenie zarządzania miastem Inspirowanie przedsiębiorczości Budowa społeczeństwa informacyjnego… poprzez swobodny dostęp do danych
56852Przyczyny  Konstytucja Informacja publiczna Możliwość niezależnego wykorzystania danych Ponowne użycie Nowe usługi 56847 Definicje  Dane publiczne – dane wytworzone przez Gminę Gdańsk Otwarte dane – udostępnione dane publiczne Otwarty format – jawna, ogólnodostępna struktura Portal Otwartych Danych – www.gdansk.pl/otwartygdansk Zespół ds. Otwartych Danych – koordynuje wdrożenie polityki otwartości Komórka organizacyjna – element struktury organizacyjnej JST
56848 Zakres danych  Struktura organizacyjna JST Budżet i finanse Edukacja Kultura Bezpieczeństwo Wydarzenia Inwestycje Środowisko Statystyka Przestrzeń Transport Sport 56850 Wykonawcy  Prezydent Miasta Gdańska – nadzór Zespół ds. Otwartych Danych – koordynacja Kancelaria Prezydenta – administracja i utrzymanie portalu Kierownicy komórek organizacyjnych – udostępnianie danych Fundacja ePaństwo – współpraca z UMG i wsparcie techniczne
56846 Źródła kosztów Praca Infrastruktura IT Ochrona danych Promocja  

Graficzne przedstawienie polityki otwartości stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 306 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartości Miasta Gdańska.