Otwarty Gdańsk

Na stronie http://otwartygdansk.pl/o-projekcie/raporty/ pojawił się raport nr 7, podsumowujący działania w ramach programu Otwarty Gdańsk, prowadzone w I połowie 2017 r.