Otwarty Gdańsk

W ramach programu Otwarty Gdańsk miasto rozpoczyna współpracę z Fundacją ArchitectsPL, założoną przez specjalistów IT zaangażowanych na rzecz ruchu otwartych danych. Zakres współpracy obejmuje wsparcie merytoryczne programu Otwarty Gdańsk, doradztwo w zakresie jego rozwoju, a także wsparcie techniczne w obszarze utrzymania platformy CKAN, europejskiego standardu w zakresie udostępniania otwartych danych.

Założyciele fundacji uczestniczyli m.in. we wdrażaniu infrastruktury otwartych danych dla urzędu miejskiego w Warszawie.

Wśród otwartych danych Gdańska najważniejsze to rejestr wydatków, rejestr wniosków o dostęp do informacji publicznych, a także – od niedawna – dane czasu rzeczywistego o przyjazdach na przystanki autobusów i tramwajów ZTM.