Zespół

W pracach zespołu udział biorą:

Barbara Szymańska, Menedżer ds. Otwartych Danych, Dyrektor Biura Informatyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

 

Tomasz Filipowicz, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Obsługi Mieszkańców

Emilia Salach,Kierownik Referatu Prasowego, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Krzysztof Garski, Urząd Miejski w Gdańsku, Kancelaria Prezydenta

Piotr Wojczys, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Przedstawiciele Fundacji ePaństwo

Przedstawiciele Gdańskiego Centrum Multimedialnego

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1225/15 (skład ZOD)

 

Napisz do nasz: otwartedane@gdansk.gda.pl